والپیپر حضرت علی (ساخته شده با هوش مصنوعی)

سلام رفقا ارادتمند. این والپیپر در دو سایز دسکتاپ و موبایل به مناسب میلاد امیرمومنان توسط هوش مصنوعی و با هدایتگری علی شیردستیان ساخته شد. برای ادای دین و احترام به این بزرگمرد تاریخ. دانلود نسخه دسکتاپ | دانلود نسخه موبایل